Twierdza Srebrnogórska

Twierdza została wybudowana w XVIII wieku według projektu Ludwika Wilhelma Regelera. Twierdza miała bronić przejścia prze Srebrną Przełęcz. Budowa fortecy, składającej się z sześciu fortów, trwała 12 lat. W 1807 roku twierdza była oblegana przez wojska napoleońskie, jednak nie została zajęta, gdyż podpisano pokój w Tylży. Później twierdza służyła jako więzienie i jako poligon doświadczalny dla żołnierzy pruskich. Pierwsze walory turystyczne odkryły już władze pruskie w drugiej połowie XIX wieku. Do dziś jest to zabytek warty odwiedzenia, który w 2004 roku został uznany Pomnikiem Historii.