O regionie

Województwo Dolnośląskie leży na południowym zachodzie kraju, w dolinie środkowej Odry, u podnóża Gór Sudeckich. Swym obszarem obejmuje również polską część Sudetów. Jest to region zróżnicowany geomorfologicznie; na północy rozciąga się morenowy Wał Trzebnicki, w środkowej części Nizina Śląska i Pogórze Sudeckie, a na południu Sudety. Dolny Śląsk graniczy z Niemcami i Czechami, jak również z województwem Lubuskim, Opolskim i Wielkopolskim.

To właśnie tu, na Pogórzu Kaczawskim, znajduje się kraina wygasłych wulkanów, jedyna w naszym kraju. To właśnie na Dolnym Śląsku znajdują się dwa Kościoły Pokoju – w Jaworze i w Świdnicy, które są wpisane na Listę Światowego dziedzictwa UNESCO. To właśnie tu we Wrocławiu obejrzymy Panoramę Racławicką oraz Halę Stulecia.

To właśnie tu, w Bolesławcu wytwarza się znane na całą Europę buncloki. W Kliczkowie jest jeden z dwóch w Polsce cmentarzy koni, na którym do dziś zachowały się dwa nagrobki. To właśnie na Dolnym Śląsku, we Wrocławiu jest najpiękniejszy ogród botaniczny oraz Park Szczytnicki z przepięknym ogrodem japońskim.

Głównymi gałęziami przemysłu w województwie Dolnośląskim jest przemysł wydobywczy i przemysł hutniczy. Surowce pozyskiwane z tych terenów to przede wszystkim miedź. Złoża miedzi zalegające między Lubinem a Głogowcem należą do najzasobniejszych w Europie. Ponadto wydobywa się tu węgiel brunatny w Bogatyni (Turoszowie). Węgiel kamienny wydobywany był w Wałbrzychu i Nowej Rudzie. Poza tym występują tu metale kolorowe i szlachetne, jak ołów, cynk, kobalt, srebro, czy złoto. Kopalnie rud metali kolorowych zamknięto w XIX wieku, z powodu małej opłacalności wydobycia.

Na Dolnym Śląsku wydobywa się piryt, baryt, a także gipsy, anhydryty, granit, piaskowce, porfiry, melafiry, wapienie, marmury, bazalty, czy glinki kaolinowe. W połowie XX wieku wydobywano również uran w Kowarach i w Kletnie.

W Sudetach w wielu miejscach, zwłaszcza w kamieniołomach, można natrafić na kamienie szlachetne i półszlachetne. Występują tu agaty, chryzopazy, fluoryty, granaty, ametysty, kryształy górskie, opale, topazy, turkusy, turmaliny, a sporadycznie również szmaragdy.

Rolnictwo na terenie Dolnego Śląska odgrywa spore znaczenie, 58,3% ogólnej powierzchni województwa zajmują użytki rolne. Uprawia się tutaj głównie pszenicę, rzepak, buraki cukrowe, ziemniaki i warzywa.