Kudowa Zdrój

Kudowa Zdrój położona jest na Pogórzu Orlickim. Prawa miejskie Kudowa otrzymała dopiero po II wojnie światowej w 1945 roku. Zdrowotne właściwości wód w Kudowie odkryto już w XVI wieku. W 1636 roku powstały pierwsze zakłady kąpielowe. Budowa kolei w 1905 roku przyczyniła się do wzrostu popularności uzdrowiska i jego rozbudowy. Miasto po dziś dzień zachowało swój staroświecki charakter. W Kudowie największą imprezą jest Festiwal Moniuszkowski, który odbywa się w lipcu.