Góry Sowie

Góry Sowie ciągną się na długość około 26 kilometrów. Zbudowane z prekambryjskich gnejsów, czyli skał metamorficznych, osiągają wysokość 600 do 800 metrów. Jedynie najwyższy szczyt Wielka Sowa osiągnął wysokość 1015 metrów. Stoki Gór Sowich są porośnięte lasami bukowymi i mieszanymi z przewagą świerka. W środkowej części pasma górskiego, na górze Słonecznej o wysokości 950 metrów znajduje się rezerwat leśny Bukowa Kalenica. W dawnych czasach znajdowały się tu cenne kruszce i kamienie szlachetne. Od 1943 roku w rejonie Gór Sowich Niemcy prowadzili z wielkim rozmachem podziemne prace budowlane, pod wspólnym kryptonimem „Riese”. Prace te nigdy nie zostały ukończone, a pozostałością po nich jest wiele podziemnych kompleksów o nieznanym przeznaczeniu. Dziś udostępnione są do zwiedzania fragmenty podziemnych tuneli i tajemniczych pomieszczeń, a także niektóre sztolnie w nieczynnych już kopalniach.