Twierdza Srebrnogórska

Twierdza została wybudowana w XVIII wieku według projektu Ludwika Wilhelma Regelera. Twierdza miała bronić przejścia prze Srebrną Przełęcz. Budowa fortecy, składającej się z sześciu fortów, trwała 12 lat. W 1807 roku twierdza była oblegana przez wojska napoleońskie, jednak nie została zajęta, gdyż podpisano pokój w Tylży. Później twierdza służyła jako więzienie i jako poligon doświadczalny dla żołnierzy pruskich. Pierwsze walory turystyczne odkryły już władze pruskie w drugiej połowie XIX wieku. Do dziś jest to zabytek warty odwiedzenia, który w 2004 roku został uznany Pomnikiem Historii.

Twierdza Kłodzko

Pierwsze wzmianki o grodzie znajdującym się na górze zamkowej pochodzą z 981 roku. W 1300 roku gród staje się zamieszkałym okazałym zamkiem. Natomiast na przełomie XV i XVI wieku dobudowane zostają dwie basteje, północna większa i południowa mniejsza. W 1557 roku książę Ernest Bawarski zleca rozbudowę twierdzy. Powstał wtedy zamek dolny wraz wieńcem szańców na rysie bastionowym. Dziś twierdza jest udostępniona do zwiedzania, choć nadal trwają tu prace renowacyjne, mające na celu rozwój turystyki na ziemi Kłodzkiej.