Zespół Klasztorny w Trzebnicy

W 1203 roku św. Jadwiga wraz z mężem Henrykiem I Brodatym sprowadzili do Trzebnicy zakon Cysterek z Bambergu. Obecnie pocysterski zespół klasztorny zaliczany jest do grupy ciekawszych zabytków. W skład zespołu klasztornego wchodzi późnoromański kościół z XIII wieku, który był przebudowany w XVII i XVIII wieku, Kaplica św. Jadwigi wraz z grobowcem oraz zabudowania klasztorne. Z biegiem czasu obiekt ten stał się centrum pielgrzymkowym na Śląsku. Kompleks o dwóch wirydarzach późnobarokowych należy do jednego z większych budynków klasztornych w środkowej Europie.