Stawy Milickie

Stawy Milickie to największy rezerwat przyrodniczy w kraju. Jest to jeden z cenniejszych obszarów ornitologicznych w środkowej Europie. Stawy Milickie składają się z dwudziestu dwóch odrębnych kompleksów stawowych, leżących w dolinie rzeki Baryczy na terenie Kotliny Milickiej i Kotliny Żmigrodzkiej. Jest tu 285 stawów o powierzchni przekraczającej dwa hektary i kilkadziesiąt mniejszych. Warunki naturalne sprzyjały powstaniu w tym regionie największego skupiska stawów hodowlanych w Europie. Pierwsze stawy założono w połowie XII wieku.