Oleśnica

W XI wieku istniała tu osada handlowa, wzmiankowana w roku 1189 jako Olsnicz. Oleśnica prawa miejskie otrzymała w 1255 roku. Do końca XV wieku była stolicą Księstwa Oleśnickiego i pozostawała pod władaniem ostatnich Piastów Śląskich. Wizytówką Oleśnicy jest zamek książęcy z wieżą z początku XIV wieku i przybudowany kościół św. Jana Ewangelisty – obecnie Bazylika Mniejsza. Bazylika wraz z zamkiem tworzy zwarty kompleks architektoniczny, w którego wnętrzach znajdują się cenne zabytki gotyckie, renesansowe i barokowe. Warta odwiedzenia jest „biblioteka łańcuchowa” znajdująca się w Bazylice.