Kościoły Pokoju

Kościoły Pokoju powstały po zakończeniu wojny trzydziestoletniej. Jednym z warunków zawartego w 1648 roku pokoju westfalskiego była wymuszona na cesarzu austriackim zgoda na wybudowanie na Dolnym Śląsku trzech świątyń ewangelickich. Powstały wtedy trzy świątynie luterańskie: Kościół Pokoju w Jaworze, Świdnicy i w Głogowie. Kościoły miały powstawać poza granicami miast i miały być zbudowane z materiałów nietrwałych, jak drewno, słoma, czy glina. Ponadto bryła świątyni nie mogła przypominać kościoła i nie mogły posiadać wież. Kościoły te musiały być zbudowane na koszt protestantów, a budowa musiała być ukończona w ciągu roku. Do dziś zachowały się tylko dwa z nich: Kościół Pokoju w Świdnicy i w Jaworze.