Twierdza Kłodzko

Pierwsze wzmianki o grodzie znajdującym się na górze zamkowej pochodzą z 981 roku. W 1300 roku gród staje się zamieszkałym okazałym zamkiem. Natomiast na przełomie XV i XVI wieku dobudowane zostają dwie basteje, północna większa i południowa mniejsza. W 1557 roku książę Ernest Bawarski zleca rozbudowę twierdzy. Powstał wtedy zamek dolny wraz wieńcem szańców na rysie bastionowym. Dziś twierdza jest udostępniona do zwiedzania, choć nadal trwają tu prace renowacyjne, mające na celu rozwój turystyki na ziemi Kłodzkiej.

Kłodzko

Pierwsze wzmianki w kronikach o Kłodzku znaleźć można z 981 roku. W XVIII wieku Prusacy zajmując Śląsk wznieśli tu potężną warownię. Na miejscu piastowskiego zamku wyrósł system fortyfikacji, którego mury sięgają nawet do 12 metrów grubości. Najcenniejszym zabytkiem Kłodzka jest późnogotycki kościół parafialny pw. Wniebowzięcia NMP, wzniesiony przez rycerski zakon joannitów. Do naszych czasów dotrwał także zbudowany w latach 1281 – 1390 gotycki most na Młynówce, który później został ozdobiony późnobarokowymi posągami.