Cysterski Klasztor Księgi Henrykowskiej

Najstarsze pisane zdanie w języku polskim, zostało zapisane w Księdze Henrykowskiej – kronice klasztoru w Henrykowie, spisanej przez Cystersów: „Daj ać ja pobruszę, a ty pocziwaj”. Oznacza to „Daj, teraz ja pokręcę żarnami, a ty odpocznij” – tak mówił Czech Boguchwał do swojej grubej i niezdarnej żony, mielącej zboże. Cystersów do Henrykowa sprowadził Henryk Brodaty w 1227 roku. Dziś Henrykowski kościół, park i ogród są ogólnie dostępne, ale można również zwiedzać część zabudowań klasztornych, po których oprowadzają alumni Wyższego Seminarium Duchownego.