Ruiny zamku Bolczów

Zamek usytuowany był na skalistym, granitowym występie. Powstanie zamku datuje się na 1375 rok, kiedy to ród rycerski Bolczów zbudował tu warownię. W pierwszej połowie XV wieku zamek został zniszczony podczas walk mieszczan z husytami. Dopiero pod koniec XV wieku zamek został odbudowany i powiększony. Zamek został ponownie zniszczony i spalony doszczętnie przez powracających Szwedów w 1645 roku. Po tych wydarzeniach zamek już nigdy nie powrócił do swej świetności. Obecnie możemy obejrzeć malownicze ruiny zamku.

Zamek Grodno

Początki zamku sięgają czasów panowania Bolka II. Zamek kilkakrotnie zmieniał właścicieli i podobnie jak Chojnik, był w XV wieku siedzibą rycerzy-rozbójników. Później trafił w ręce możnego rodu rycerskiego, wywodzącego się z Łagowa. W XVI wieku surowe, kamienne izby zamieniono na eleganckie komnaty, pełne kunsztownych zdobień i wspaniałych sprzętów, z których część zachowała się do dziś. Obecnie mieści się tam Muzeum PTTK Zamek „Grodno” i jest udostępniony do zwiedzania dla turystów.

Ruiny Zamku Chojnik

Zamek został wzniesiony w latach 1353 – 1364 i był potężnym bastionem. Wysoka, okrągła wieża, której ruiny zachowały się do naszych czasów, była nie tylko doskonałym punktem obserwacyjnym, ale również dawała schronienie załodze zamku podczas oblężenia. Grube mury otaczające Chojnik stanowiły przedłużenie pionowych urwisk. W 1675 roku pożar spustoszył, niedostępną dotąd fortecę, a szkody były tak duże, że właściciele postanowili opuścić zamek. Do dziś jednak zachowały się fragmenty dawnej twierdzy. Na zamkowym dziedzińcu zachował się kamienny pręgierz.

Zamek Bolków

W połowie XIII wieku, na urwistym i skalistym wzgórzu, książę Bolesław Rogatka rozpoczął budowę wielkiej fortecy z wysoką wieżą, otoczonej kamiennym murem. Zamek ten, mimo iż jest usytuowany w trudno dostępnym miejscu, podczas wojen husyckich był kilkakrotnie zdobywany. Najcięższe boje toczyły się tu jednak podczas potopu szwedzkiego. Zamek był wielokrotnie przebudowywany. W 1703 roku zamek trafia w ręce cystersów, którzy go utrzymują aż do czasu kasaty zakonu w 1810 roku. Później zamek zaczął popadać w ruinę.

Zamek w Książu

Książ był jedną z wielu warowni znajdujących się na północnej stronie Sudetów. W pobliżu Książa znajdowało się jeszcze siedem zamków. Zamek został wybudowany przez Bolka I w latach 1288 – 1292. Zamek ten był najpotężniejszą piastowską twierdzą na dolnym Śląsku. Dostępu do zamku z trzech stron broniły skalne urwiska, a u ich stóp płynęła rzeka Pełcznica. Pierwotna siedziba była w stylu romańskim, lecz kolejni właściciele poczynili spore zmiany. W XVIII wieku Konrad Ernest Maksymilian Hohberg nadał zamkowi barokowy kształt. Wtedy powstała też znana do dziś Sala Maksymiliana. Obecnie w zamku znajduje się hotel i Muzeum Tkanin.

Panorama Racławicka

Panorama Racławicka pędzla Jana Styki i Wojciecha Kossaka powstała we Lwowie w latach 1893 – 1894. Ten ogromny obraz, mierzący 120 metrów na 15 metrów, przedstawia zwycięską dla Polaków bitwę z Rosjanami w 1794 roku, zwana Bitwą pod Racławicami. Jest to jedna z czterech XIX wiecznych panoram namalowanych przez Jana Stykę i Wojciech Kossaka i jedyna tego rodzaju panorama w całej Polsce. Po dokładnej renowacji można ją oglądać we wrocławskiej rotundzie, zbudowanej specjalnie do ekspozycji Panoramy Racławickiej.

Masyw Ślęży

Masyw Ślęży leży na Pogórzu Sudeckim i już od dawien dawna był miejscem kultu pogańskiego naszych przodków. Ma on 718 metrów wysokości i kształt rozległego stożka. Uważa się, że od Ślęży pochodzi nazwa Śląska. Są tu trzy rezerwaty: Góra Ślęża, Góra Radunia i Łąka Sulistrowicka. W pobliżu szczytu odkryto kultowy kamienny krąg. Kształt kręgu wskazuje na ścisły związek z kulturą celtycką. Jego twórcami byli najprawdopodobniej sami Celtowie lub ludność pozostająca tu pod ich wpływem. Wizerunki na kamieniach wskazują na kult solarny. W średniowieczu, na szczycie góry był gród warowny, po którym do dziś pozostał jedynie kamienny wał.

Stawy Milickie

Stawy Milickie to największy rezerwat przyrodniczy w kraju. Jest to jeden z cenniejszych obszarów ornitologicznych w środkowej Europie. Stawy Milickie składają się z dwudziestu dwóch odrębnych kompleksów stawowych, leżących w dolinie rzeki Baryczy na terenie Kotliny Milickiej i Kotliny Żmigrodzkiej. Jest tu 285 stawów o powierzchni przekraczającej dwa hektary i kilkadziesiąt mniejszych. Warunki naturalne sprzyjały powstaniu w tym regionie największego skupiska stawów hodowlanych w Europie. Pierwsze stawy założono w połowie XII wieku.

Góry Stołowe

Jedną z większych atrakcji Dolnego Śląska są Góry Stołowe, które są jedynym w naszym kraju przykładem gór zwanych płytowymi, o ostrych krawędziach, niemal pionowych zboczach i odosobnionych bastionach skalnych. Fantastyczne formy skalne przybierają kształty prehistorycznych zwierząt, grzybów, młotów czy maczug. Najwyższym szczytem w Górach Stołowych jest Szczeliniec Wielki o wysokości 919 metrów. W Górach Stołowych panuje łagodny klimat, jednak w zacienionych dolinach śnieg zalega czasami do sierpnia.

Góry Sowie

Góry Sowie ciągną się na długość około 26 kilometrów. Zbudowane z prekambryjskich gnejsów, czyli skał metamorficznych, osiągają wysokość 600 do 800 metrów. Jedynie najwyższy szczyt Wielka Sowa osiągnął wysokość 1015 metrów. Stoki Gór Sowich są porośnięte lasami bukowymi i mieszanymi z przewagą świerka. W środkowej części pasma górskiego, na górze Słonecznej o wysokości 950 metrów znajduje się rezerwat leśny Bukowa Kalenica. W dawnych czasach znajdowały się tu cenne kruszce i kamienie szlachetne. Od 1943 roku w rejonie Gór Sowich Niemcy prowadzili z wielkim rozmachem podziemne prace budowlane, pod wspólnym kryptonimem „Riese”. Prace te nigdy nie zostały ukończone, a pozostałością po nich jest wiele podziemnych kompleksów o nieznanym przeznaczeniu. Dziś udostępnione są do zwiedzania fragmenty podziemnych tuneli i tajemniczych pomieszczeń, a także niektóre sztolnie w nieczynnych już kopalniach.

« Poprzednia strona