Jaskinia Niedźwiedzia

Jaskinia usytuowana jest w Masywie Śnieżnika. Jest to nie lada atrakcja turystyczna. Jaskinia Niedźwiedzia jest najdłuższą jaskinią w Sudetach i jedną z najdłuższych i najgłębszych w kraju. Jaskinia została odkryta podczas prac eksploatacyjnych w 1966 roku. Korytarze, do których dotarto znajdują się na trzech poziomach, a łączna ich długość to trzy kilometry. Na poziomie środkowym zorganizowana jest trasa turystyczna, natomiast przed wejściem do jaskini zostało zorganizowane Centrum Edukacji Przyrodniczej w Jaskini Niedźwiedziej.

Dawne Opactwo cysterskie w Lubiążu

Opactwo w Lubiążu było pierwszym cysterskim zakonem na Śląsku. Cystersów sprowadził tu Książę Bolesław Wysoki w 1163 roku. Początkowo cystersi zajęli budynki pobenedyktyńskie, lecz również zaczęli budowę swojego klasztoru. Wybudowali trójnawowy kościół romański na planie krzyża. Zakon szybko się rozwijał i już na początku XIV wieku wybudowali nowy gotycki kościół i zabudowania klasztorne. Do dziś możemy podziwiać ogrom tego kompleksu, choć nie pełni on już funkcji sakralnych. Obecnie do zwiedzania udostępnione jest kilka sal, lecz raz w roku, w drugi weekend maja można zobaczyć cały kompleks razem z podziemiami.

Kościoły Pokoju

Kościoły Pokoju powstały po zakończeniu wojny trzydziestoletniej. Jednym z warunków zawartego w 1648 roku pokoju westfalskiego była wymuszona na cesarzu austriackim zgoda na wybudowanie na Dolnym Śląsku trzech świątyń ewangelickich. Powstały wtedy trzy świątynie luterańskie: Kościół Pokoju w Jaworze, Świdnicy i w Głogowie. Kościoły miały powstawać poza granicami miast i miały być zbudowane z materiałów nietrwałych, jak drewno, słoma, czy glina. Ponadto bryła świątyni nie mogła przypominać kościoła i nie mogły posiadać wież. Kościoły te musiały być zbudowane na koszt protestantów, a budowa musiała być ukończona w ciągu roku. Do dziś zachowały się tylko dwa z nich: Kościół Pokoju w Świdnicy i w Jaworze.

Cysterski Klasztor Księgi Henrykowskiej

Najstarsze pisane zdanie w języku polskim, zostało zapisane w Księdze Henrykowskiej – kronice klasztoru w Henrykowie, spisanej przez Cystersów: „Daj ać ja pobruszę, a ty pocziwaj”. Oznacza to „Daj, teraz ja pokręcę żarnami, a ty odpocznij” – tak mówił Czech Boguchwał do swojej grubej i niezdarnej żony, mielącej zboże. Cystersów do Henrykowa sprowadził Henryk Brodaty w 1227 roku. Dziś Henrykowski kościół, park i ogród są ogólnie dostępne, ale można również zwiedzać część zabudowań klasztornych, po których oprowadzają alumni Wyższego Seminarium Duchownego.

Zespół Klasztorny w Trzebnicy

W 1203 roku św. Jadwiga wraz z mężem Henrykiem I Brodatym sprowadzili do Trzebnicy zakon Cysterek z Bambergu. Obecnie pocysterski zespół klasztorny zaliczany jest do grupy ciekawszych zabytków. W skład zespołu klasztornego wchodzi późnoromański kościół z XIII wieku, który był przebudowany w XVII i XVIII wieku, Kaplica św. Jadwigi wraz z grobowcem oraz zabudowania klasztorne. Z biegiem czasu obiekt ten stał się centrum pielgrzymkowym na Śląsku. Kompleks o dwóch wirydarzach późnobarokowych należy do jednego z większych budynków klasztornych w środkowej Europie.

Wrocławskie ZOO

ZOO zostało otwarte 10 lipca 1865 roku. W 1880 roku Ogród Zoologiczny rozbudował się i już wtedy był jednym z bardziej znanych na świecie. Jednak w 1921 roku ZOO zostaje zamknięte po kryzysie lat powojennych. Ogród zoologiczny ponownie został otwarty w 1927 roku i działał do maja 1945 roku, kiedy to został zniszczony. Ogród został ponownie otwarty 18 lipca 1948 roku i do dziś możemy go zwiedzać. Obejrzymy tu około 4500 zwierząt, reprezentowanych przez ponad 800 gatunków, w tym liczne gatunki zagrożone wyginięciem.

Ostrów Tumski we Wrocławiu

Ostrów Tumski był kiedyś, jak sama nazwa wskazuje, wyspą na Odrze. Dzisiaj jest to jedno wielkie muzeum. Nad wszystkimi budowlami góruje gotycki katedralny kościół pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela, który pod posadzką kryje pozostałości romańskiej krypty z XII wieku. Wewnątrz znajduje się XIV-wieczna kaplica Mariacka oraz barokowe kaplice kopułowe. Na niewielkiej wyspie znajduje się jeszcze wiele zabytkowych kościołów: kościół św. Idziego z XIII wieku czy kościół św. Krzyża i św. Bartłomieja z 1288 roku. Ponadto warto t zobaczyć: pomnik św. Jana Nepomucena, ulicę Kanonią i Katedralną, Bramę Kluszczaną czy Most Tumski.

Wrocławski Ogród Botaniczny

Wrocławski Ogród Botaniczny został utworzony w 1811 roku. W ogrodzie znajdziemy nadzwyczaj ciekawe okazy roślin pochodzących z ciepłych stref klimatycznych. Ogród podzielony jest na działy takie jak: dział roślin dekoracyjnych, dział systematyki roślin, dział dydaktyczny, czy dział roślin wodnych i błotnych. Ponadto do Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Wrocławskiego należy Arboretum w Wojsławicach. Wojsławice – Arboretum zajmuje około 70 hektarów, gdzie spotkać można około 1500 gatunków drzew i 470 gatunków rododendronów.

Twierdza Srebrnogórska

Twierdza została wybudowana w XVIII wieku według projektu Ludwika Wilhelma Regelera. Twierdza miała bronić przejścia prze Srebrną Przełęcz. Budowa fortecy, składającej się z sześciu fortów, trwała 12 lat. W 1807 roku twierdza była oblegana przez wojska napoleońskie, jednak nie została zajęta, gdyż podpisano pokój w Tylży. Później twierdza służyła jako więzienie i jako poligon doświadczalny dla żołnierzy pruskich. Pierwsze walory turystyczne odkryły już władze pruskie w drugiej połowie XIX wieku. Do dziś jest to zabytek warty odwiedzenia, który w 2004 roku został uznany Pomnikiem Historii.

Twierdza Kłodzko

Pierwsze wzmianki o grodzie znajdującym się na górze zamkowej pochodzą z 981 roku. W 1300 roku gród staje się zamieszkałym okazałym zamkiem. Natomiast na przełomie XV i XVI wieku dobudowane zostają dwie basteje, północna większa i południowa mniejsza. W 1557 roku książę Ernest Bawarski zleca rozbudowę twierdzy. Powstał wtedy zamek dolny wraz wieńcem szańców na rysie bastionowym. Dziś twierdza jest udostępniona do zwiedzania, choć nadal trwają tu prace renowacyjne, mające na celu rozwój turystyki na ziemi Kłodzkiej.

Następna strona »